W dniu 10 listopada 2020 r. w godzinach 9:00-14:00 mogą nastąpić przerwy w dostawie wody obejmujące budynki zlokalizowane przy ul. Stołecznej (od nr 64 do nr 104) w miejscowości Płochocin.