W dniu 12 października 2020 r. w godzinach 9:00-15:00 mogą nastąpić przerwy w dostawie wody obejmujące budynki zlokalizowane przy ul. Mazowieckiej oraz ul. Józefowskiej (od numeru 21 do numeru 39) w miejscowości Płochocin.