W dniu 29.09.2020 r. w godzinach 09:00-14:00 mogą nastąpić przerwy w dostawie wody obejmujące budynki zlokalizowane przy ul.1-go Maja 24 (od ul. Święcickiej do ul. Kolejowej), w miejscowości Płochocin Osiedle.