W dniu 8 września 2020 r. w godzinach 10:00-14:00 mogą nastąpić przerwy w dostawie wody obejmujące budynki zlokalizowane przy ul. Piwnej, ul. Wąskiej, ul. Różanej, ul. Gołąbkowskiej (na wschód od drogi S7 i S8) w miejscowości Jawczyce