ZWiK W związku z wystąpieniem awarii na sieci wodociągowej w dniu 14.07.2020 r. w godzinach 09:00-15:00 mogą nastąpić przerwy w dostawie wody obejmujące budynki zlokalizowane na osiedlu Ołtarzew w miejscowości Ożarów Maz. Po wykonaniu prac dostawa wody zostanie niezwłocznie przywrócona.