ZWiKW związku z wystąpieniem awarii na sieci wodociągowej w dniu dzisiejszym 13.07.2020 r. w godzinach 09:00-14:00 nastąpi przerwa w dostawie wody obejmująca budynki zlokalizowane w miejscowości Ożarów Maz. przy ul. Zielnej i ul. Granicznej. Po wykonaniu prac dostawa wody zostanie niezwłocznie przywrócona.