W dniu 10.06.2020 r. w godzinach 09:00-13:00 mogą nastąpić przerwy w dostawie wody obejmujące budynki zlokalizowane przy ul. Kopytowskiej, ul. Słonecznej, ul. Rzecznej, ul. Karłowicza w miejscowości Święcice.