W dniu 21.05.2020 r. w godzinach 9:00-13:00 mogą nastąpić przerwy w dostawie wody obejmujące budynki zlokalizowane przy ul. Łaźniewskiej w miejscowości Orły.