ZWiK w Ożarowie Mazowieckim uprzejmie informuje, iż w związku z usuwaniem awarii na sieci wodociągowej w dniu 24.04.2020 r. nastąpiła przerwa w dostawie wody obejmująca budynki zlokalizowane przy ul. Rajdowej oraz ul. Piastowskiej w miejscowościach Jawczyce, Konotopa. Przywrócenie dostaw wody planuje się na godziny wieczorne.