W dniu 11 marca 2021 r. w godzinach 9:00-14:00 mogą nastąpić chwilowe przerwy w dostawie wody obejmujące budynki zlokalizowane przy ul. Deyny i ul. Nizinnej do nr 9 w miejscowości Ołtarzew.