W dniu 5 marca 2021 r. w godzinach 8:00-14:00 mogą nastąpić przerwy w dostawie wody obejmujące budynki zlokalizowane przy ul. Krzywej (od ul. Nadbrzeżnej do ul. Robotniczej), ul. Robotniczej (od ul. Krzywej do ul. Poniatowskiego) w miejscowości Ożarów Mazowiecki.