W dniach 3 marca 2021 r. – 4 marca 2021 r. w godzinach 23:00-5:00 nastąpią przerwy w dostawie wody obejmujące budynki zlokalizowane w miejscowościach Pilaszków, Pogroszew Kolonia, Pogroszew, Myszczyn, Umiastów spowodowane pracami remontowymi na stacji uzdatniania wody Feliksów.