W dniu 09.12.2020 r. w godzinach 09:00-14:00 mogą nastąpić przerwy w dostawie wody obejmujące budynki zlokalizowane przy ul. Łaźniewskiej, ul. Księżycowej w miejscowości Orły.