W dniu 2 grudnia 2020 r. w godzinach 9:00-15:00 mogą nastąpić przerwy w dostawie wody obejmujące budynki zlokalizowane przy ul. Sadowej i ul. Przyparkowej w miejscowości Bronisze.