W dniu 8 lipca 2020 r. w godzinach 10:00-14:00 mogą nastąpić przerwy w dostawie wody obejmujące budynki zlokalizowane przy ul. Zabytkowej, ul. Włościańskiej, ul. Hetmańskiej w miejscowości Płochocin.