W dniu 25.04.2019 r. w godzinach 10:00-14:00 nastąpią chwilowe przerwy w dostawie wody obejmujące budynki zlokalizowane przy ul. Kościuszki (od ul. Parkowej do ul. Sienkiewicza) oraz ul. Mazowieckiej (od ul. Zamoyskiego do ul. 1-go Maja) w miejscowości Ożarów Maz. spowodowane pracami remontowymi przy sieci wodociągowej.

ZWiK w Ożarowie Mazowieckim