Departament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska zawiadamia o ryzyku wystąpienia w 2021 r. przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 oraz średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 w powietrzu.

Treść powiadomień dostępna pod adresem:

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/content/show/3779