DATA, GODZINY WYŁĄCZEŃ MIEJSCOWOŚĆ, NAZWY ULIC

05.09.2023

08:30 – 14:30

Wolskie

Orły

Wyględy

 • Kujawianka Kasztanowa

Myszczyn

 • ul. Jasna
 • ul. Majowa
 • ul. Letnia
 • ul. Zaborowska
 • ul. Graniczna 1

Pilaszków

 • ul. Piękna
 • ul. Szczęśliwa
 • ul. Wesoła
 • ul. Marszewskiego
 • ul. Nowowiejska
 • Dom Opieki,