DATA, GODZINY WYŁĄCZEŃ MIEJSCOWOŚĆ, NAZWY ULIC

04.04.2023

09:00 – 13:00

Myszczyn

  • ul. Letnia 12,14, 16, 18, 24

05.04.2023

08:00 – 16:00

Ołtarzew

  • ul. Poznańska od nr 327 A do nr 339 i od nr 466 do nr 472