W dniu 10 maja 2021 r. do godz. 8:00 – 14:00 nastąpią przerwy w dostawie wody obejmujące budynki zlokalizowane przy ul. Zabytkowej, ul. Hetmańskiej, ul. Włościańskiej w miejscowości Płochocin.