W dniu 25 marca 2021 r. w godzinach 8:00-14:00 mogą nastąpić chwilowe przerwy w dostawie wody obejmujące budynki zlokalizowane przy ul. Rzecznej, ul. Święcickiej na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Józefowskiej oraz przy ul. Warszawskiej od nr 7 do nr 17 H w miejscowości Święcice.