Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Ożarów Mazowiecki jest uchwalany na kolejny rok w ostatnim kwartale każdego roku.

Gminny Program Profilaktyki na lata 2022 – 2025