Zakażenia w Gminie

Informujemy, że u jednego z nauczycieli pracujących w Szkole Podstawowej w Duchnicach i Przedszkolu Publicznym Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi  w przy ul. Mickiewicza 51 potwierdzono zakażenie wirusem SARS CoV-2. O zaistniałej sytuacji niezwłocznie została poinformowała Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Zgodnie z decyzją sanepidu kwarantanną w okresie od 23.10 – 29.10.2020 r. objętych zostaje