Czyste Powietrze

Program Priorytetowy „Czyste Powietrze” Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest skierowany do właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych lub wydzielonych w tych domach lokali mieszkalnych z odrębną księgą wieczystą.