Aktualności

Generalny Wykonawca przebudowy dworca kolejowego PKP w Ożarowie Mazowieckim informuje, że z dniem 18 sierpnia o godz. 16.00 otwarte zostanie przejście pod torami kolejowymi w Ożarowie Mazowieckim. Ten element inwestycji został już zakończony i oddany do użytkowania.

Zarząd Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim informuje, że od dnia 21.08.2023r. rozpoczęte zostaną roboty drogowe związane z przebudową drogi powiatowej nr 4122W ul. Strzykulskiej w m. Ożarów Mazowiecki na odcinku od ul. Partyzantów do ul. Poznańskiej.

Wydział Inwestycji i Remontów informuję, że od dnia 16.08 do 18.08 zamknięty zostanie odcinek drogi technologicznej PKP wzdłuż torów kolejowych w Ołtarzewie na fragmencie od drogi woj. ul. Ceramicznej do ul. Towarowej. Prowadzone będą prace remontowe, polegające na wymianie nawierzchni asfaltowej.