Aktualności

Beneficjentem Programu „Czyste Powietrze” może być osoba fizyczna, będąca właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w nim lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą, o dochodzie rocznym nieprzekraczającym 135 000 PLN.

Wydział Inwestycji i Remontów informuję, że od dnia 23.08.2023 roku rozpoczną się prace związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem remontu na ulicy Nieznanej w Ożarowie Mazowieckim. W pierwszym etapie przeprowadzone zostaną prace związane z demontażem progów zwalniających oraz przygotowaniem nawierzchni do jej frezowania. Przejazd przez drogę będzie miejscowo utrudniony. Na dzień 25.08.2023 roku planowane jest frezowanie nawierzchni. W tym dniu przejazd przez ulicę zostanie zamknięty. Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Wydział Inwestycji i Remontów informuję, że od dnia 25.08.2023 roku zamknięty zostanie odcinek drogi technologicznej PKP wzdłuż torów kolejowych w Ołtarzewie na fragmencie od drogi woj. ul. Ceramicznej do ul. Towarowej. Prowadzone będą prace remontowe, polegające na wymianie nawierzchni asfaltowej.