Aktualności

Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego zawiadamia o podjęciu przez Radę Miejską w Ożarowie Mazowieckim Uchwały Nr LXXVII/710/24 z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki dla części wsi Umiastów, dla działki ewidencyjnej nr 61/9 oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko, dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki dla części wsi Umiastów, dla działki ewidencyjnej nr 61/9

Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, nadawany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, to zaszczytne odznaczenie, którym honoruje się osoby zasłużone dla idei pamięci narodowej oraz wykazujące się szczególną troską i

Fontanna zlokalizowana w Ożarowie Mazowieckim przy ulicy Poznańskiej 292 jest elementem ozdobnym, schładzającym powietrze w najbliższym otoczeniu, miejscem odpoczynku i orzeźwienia. Woda w fontannie nie nadaje się do picia oraz kąpieli. Płyta fontanny może być także śliska - bieganie czy wchodzenie na mokrą płytę fontanny grozi poślizgnięciem i upadkiem.