Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego zawiadamia o podjęciu przez Radę Miejską w Ożarowie Mazowieckim Uchwały Nr LXXVII/710/24 z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki dla części wsi Umiastów, dla działki ewidencyjnej nr 61/9 oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko, dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki dla części wsi Umiastów, dla działki ewidencyjnej nr 61/9

Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz prognozy w terminie: od 21.06.2024 r. do 15.07.2024 r. Wnioski do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki dla części wsi Umiastów, dla działki ewidencyjnej nr 61/9 należy składać na formularzu Pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego, który dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce Poradnik interesanta / Sprawy wg wydziałów / Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego / Zagospodarowanie Przestrzenne pod adresem:

Pismo dotyczące aktu planowania przestrzennego

 

Szczegółowe informacje dotyczące sposobów i miejsca składania wniosków dostępne są w załączonym Ogłoszeniu Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego.

Ogłoszenie Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego z dnia 21.06.2024r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki dla części wsi Umiastów, dla działki ewidencyjnej nr 61/9