Procedura zakupowa, mająca na celu wyłonienie wykonawcy, który dostarczy i zamontuje kotły grzewcze w gospodarstwach domowych mieszkańców zakwalifikowanych do gminnego Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Ożarów Mazowiecki – edycja 2024  została zakończona. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniony został wykonawca zadania firma:

P.P.H.U. ,,SANIT” s.c. Instalatorstwo Sanitarne, Roboty budowlane, Ślusarstwo

Sławomir Goździk, Jacek Goździk

ul. Ks. Skargi 8, 96-300 Żyrardów

Przypomnijmy, że bazując na dobrych doświadczeniach ostatnich lat, kiedy udało się zlikwidować w sumie 489 szt. nieekologicznych źródeł ciepła, zastępując je nowoczesnymi kotłami gazowymi, w roku bieżącym kontynuujemy gminny Program ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Ożarów Mazowiecki. Jego głównym założeniem jest to, aby nie był on jedynie jednorazową akcją, a cyklicznym, wieloletnim działaniem, które realnie wpłynie na jakość powietrza.

Wnioskodawców informujemy, że zostały rozesłane pisemne decyzje o zakwalifikowaniu na listę podstawową, natomiast mieszkańcy, których deklaracje aktualnie znajdują się na liście rezerwowej będą informowani na bieżąco o ewentualnych zmianach tego statusu. Poniżej zamieszczamy wzór Umowy na montaż kotła grzewczego, z którym już teraz można się zapoznać i poznać szczegóły dofinansowania.

Umowa na montaż kotła grzewczego – edycja 2024 r.

Poniżej zamieszczamy również INSTRUKCJĘ PRZYSTOSOWANIA INSTALACJI WEWNĘTRZNEJ do montażu pieca gazowego kondensacyjnego, w której znajdą Państwo zakres czynności, niezbędnych do montażu nowego kotła oraz zakres elementów montażowych, zapewnianych przez Wykonawcę. Przystosowanie instalacji wewnętrznej należy dokonać we własnym zakresie i na koszt własny przez dowolnie wybrany podmiot (firmę) posiadający uprawnienia.

Instrukcja przystosowania instalacji wewnętrznej

Tegoroczna edycja zakłada instalację nowych źródeł ciepła w terminie do końca listopada 2024 r. Tych z Państwa, którzy nie zakwalifikowali się, bądź z jakichkolwiek względów zrezygnowali z udziału w Programie na 2024 rok, zachęcamy do śledzenia informacji o kolejnym naborze, w przyszłym roku.

W razie dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu z Referatem Funduszy Zewnętrznych:

  • kontakt telefoniczny: 22 731 32 28 (w środy 10.00-18.00, w pozostałe dni tygodnia w godz. 8.00-16.00),
  • kontakt e-mailowy: rfz@ozarow-mazowiecki.pl