Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego zawiadamia o podjęciu przez Radę Miejską w Ożarowie Mazowieckim Uchwały Nr LXXVIII/727/24 z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Ożarów Mazowiecki oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko, dla potrzeb planu ogólnego gminy Ożarów Mazowiecki.

Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. planu ogólnego oraz prognozy w terminie: od 10 maja 2024 r. do 27 czerwca 2024 r. Wnioski do projektu planu ogólnego gminy Ożarów Mazowiecki należy składać na formularzu Pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego, który dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem:

Pismo dotyczące aktu planowania przestrzennego

Szczegółowe informacje dotyczące sposobów i miejsca składania wniosków dostępne są w załączonym ogłoszeniu:

Ogłoszenie Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego z dnia 10.05.2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Ożarów Mazowiecki