Od 2003 r. Gmina Ożarów Mazowiecki przyznaje Honorowe Nagrody – FELICJE. W ten sposób wyróżnia osoby fizyczne, instytucje, organizacje i przedsiębiorstwa, których osiągnięcia wnoszą znaczący wkład w rozwój gminy.

Wyróżnienia te stanowią prestiżową formę uznania za szczególne zasługi na rzecz wszechstronnego rozwoju gminy.

Prawo zgłaszania kandydatur przysługuje: Burmistrzowi, Przewodniczącemu Rady Miejskiej, grupie 5 radnych Rady Miejskiej oraz grupie 50 mieszkańców.

Zachęcam Państwa do zgłaszania swoich kandydatur do Felicji 2024.

Wnioski wraz z pisemnym uzasadnieniem należy składać w Urzędzie Miejskim, ul. Kolejowa 2, Biuro Podawcze lub Sekretariat Burmistrza – pok. 102 w terminie do 30 kwietnia 2024 r.

                                                                              

 

Do pobrania:

Uchwała Nr 48/03 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 3 kwietnia 2003 r. w sprawie ustanowienia nagrody honorowej Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki

Wniosek (.docx)

Wniosek (.pdf)

Paweł Kanclerz

Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego