Program ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Ożarów Mazowiecki jest realizowany od 2017 r. W ciągu sześciu edycji (2017, 2019-2023) nowe zestawy grzewcze, o łącznej wartości ponad 3,5 mln zł, zostały zamontowane w 489 gospodarstwach domowych. Niniejsza idea gminnego wsparcia działań mających realny wpływ na polepszenie stanu jakości powietrza pozwala wymienić stare źródła ciepła na nowoczesne i ekologiczne zestawy grzewcze.

Przypominamy, że zgodnie z uchwałą antysmogową od 2023 r. na terenie województwa mazowieckiego obowiązuje zakaz używania tzw. ,,kopciuchów” tzn. pieców na węgiel lub drewno niespełniających wymogów dla klas 3, 4 lub 5 według normy PN-EN 303-5:2012, dlatego również w tym roku zachęcamy do skorzystania z gminnej dotacji w wysokości 5 000 zł. Gminny Program jest działaniem wieloletnim, które cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców, zatem od 5 lutego od godz. 8:00 do 30 kwietnia 2024 r. do godz. 16:00 będzie prowadzony kolejny, siódmy już nabór wniosków do realizacji w 2024 r.

Główne założenia programu:

  • Program dotyczy wymiany dotychczas użytkowanego starego źródła ciepła, które w wyniku realizacji programu zostanie trwale zlikwidowane (instalacja pierwszego źródła ciepła np. w nowo wybudowanym obiekcie nie jest objęta wsparciem w ramach programu),
  • Dofinansowanie udzielane jest w formie wsparcia rzeczowego, nie pieniężnej refundacji poniesionych przez mieszkańca kosztów samodzielnej wymiany kotła grzewczego,
  • Zakup i montaż źródeł ciepła będzie realizowany przez gminę, za pośrednictwem wyłonionego zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych Wykonawcy, po wniesieniu przez Mieszkańca wkładu własnego oraz dostosowaniu wewnętrznej instalacji do podłączenia nowego źródła ciepła,
  • Program obejmuje wymianę źródeł ciepła na kondensacyjne kotły gazowe (jedno lub dwu-funkcyjne), w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość instalacji kotłów na biomasę,
  • Program nie dotyczy modernizacji źródeł ciepła w budynkach wykorzystywanych sezonowo oraz takich, w których na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej wykorzystywane jest więcej niż 30% powierzchni całkowitej,
  • Warunkiem uczestnictwa w programie jest złożenie kompletnej, poprawnie wypełnionej deklaracji oraz zakwalifikowanie wniosku na listę podstawową naboru na 2024 rok. O wpisaniu na listę podstawową decyduje kolejność wpływu Deklaracji do Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim (za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź w formie papierowej),
  • W pierwszej kolejności zakwalifikowane do udziału będą Deklaracje uczestnictwa, w których dotychczasowym źródłem ciepła są kotły na paliwa stałe.

Dokumentacja dotycząca naboru (regulamin wraz z drukiem deklaracji uczestnictwa) dostępne są poniżej. Wersja papierowa dostępna jest także w Urzędzie Miejskim w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Kolejowej 2.

Deklaracje będą przyjmowane od 5 lutego od godz. 8:00 do 30 kwietnia 2024 r. do godz. 16:00:

LUB

  • w wersji papierowej – w Urzędzie Miejskim przy ul. Kolejowej 2 w godzinach pracy tj. środy 10:00-18:00, pozostałe dni tygodnia w godz. 8:00-16:00.

Uprawnionymi do objęcia wsparciem są wszyscy mieszkańcy Gminy Ożarów Mazowiecki, którzy przy rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym Warszawa Bielany wskazali w zeznaniu podatkowym Gminę Ożarów Mazowiecki jako miejsce zamieszkania. Rolnikom niepracującym i nieprowadzącym działalności gospodarczej przysługuje prawo do uzyskania wsparcia pod warunkiem, że są zameldowani na stałe na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki.

Wszelkich informacji na temat Programu udzielają pracownicy Referatu Funduszy Zewnętrznych:

  • kontakt telefoniczny: 22 731 32 28 (w środy 10:00-18:00, w pozostałe dni tygodnia w godz. 8:00-16:00),
  • kontakt e-mailowy: rfz@ozarow-mazowiecki.pl

 

Referat Funduszy Zewnętrznych