Ogłasza się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 o powierzchni 92,06 m² w budynku przy ul. Fabrycznej 3A wraz z udziałem wynoszącym 9206/110519 w nieruchomości wspólnej stanowiącej te części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz w działce ewidencyjnej nr 19/22 z obrębu ewidencyjnego SHR Płochocin o powierzchni 0,1852 ha, w gminie Ożarów Mazowiecki