W październiku 2017 roku Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął Uchwałę Antysmogową, mającą na celu poprawę jakości powietrza w naszym regionie. Zgodnie z jej zapisami od 1 stycznia 2028 roku w granicach administracyjnych gmin wchodzących w skład m.in. powiatu warszawskiego zachodniego nie będzie można stosować węgla kamiennego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla (np. ekogorszek) do celów grzewczych. Uchwała, co prawda, ustanawia wyjątek dla kotłów na węgiel klasy 5 eksploatowanych w granicach powiatów w obszarze NUTS2 (w tym powiat warszawski zachodni), a zainstalowanych przed 10 listopada 2017 roku. Będą one mogły być eksploatowane do końca ich żywotności. Wynika z tego jasno, że wymiana starych źródeł ciepła jest koniecznością.
Aby „odzyskać” część kosztów inwestycji związanej z wymianą kotła można skorzystać z Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” W ramach Programu można uzyskać dofinansowanie na wymianę źródła ciepła, ale również okien, stolarki drzwiowej, ocieplenie przegród budowlanych oraz inne niezbędne prace z tym związane. Celem Programu jest wsparcie finansowe mieszkańców domów jednorodzinnych w zakresie inwestycji podwyższających poziom efektywności energetycznej budynku. Wysokość dofinansowania jest uzależniona od dochodów Beneficjenta, zgodnie z zasadą: niższy dochód na członka gospodarstwa domowego – wyższy poziom dofinansowania inwestycji. Mając na uwadze fakt, że Program „Czyste Powietrze” łączy się z ulgą termomodernizacyjną, rozliczając PIT, uzyskujemy dodatkowy zwrot części poniesionych kosztów z Urzędu Skarbowego. W przypadku, gdy inwestor nie może lub nie chce angażować własnych środków finansowych, lub chce uzupełnić wkład własny, możliwe jest skorzystanie z kredytu Czyste Powietrze, oferowanego przez banki współpracujące z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wówczas przyznana dotacja jest przeznaczana na spłatę kredytu. Dla osób, które mogą skorzystać z podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania istnieje opcja dotacji z prefinansowaniem. W tym przypadku do wniosku o dotację należy dołączyć umowę z wykonawcą, a część przyznanej dotacji trafia bezpośrednio na jego konto. Wzór umowy znajduje się na stronie internetowej czystepowietrze.gov.pl. Wniosek o dotację składa się za pośrednictwem internetowego generatora wniosków, samo jego złożenie nie zajmuje dużo czasu, a o pomoc w przejściu formalności warto zwrócić się do pracownika Gminy. Korzyści płynących z działań termomodernizacyjnych własnego domu jest kilka. Przede wszystkim zużycie mniejszej ilości energii na ogrzewanie – tym samych mniejsze koszty z tym związane, podwyższenie komfortu życia całej rodziny, ograniczenie ryzyka chorób związanych z zanieczyszczonym powietrzem.
Do końca pierwszego półrocza 2023 roku na terenie gminy Ożarów Mazowiecki złożono 166 wniosków o dotację w ramach Programu. Część z nich została już zrealizowana oraz rozliczona i łącznie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wypłacił 963 837,74 PLN dotacji. Osoby zainteresowane skorzystaniem z Programu „Czyste Powietrze” mogą skorzystać z konsultacji i pomocy Gminnego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego. Tel 22 731 32 10 lub mail: r.stepien@ozarow-mazowiecki.pl