#Mazowszepomaga, #programywsparcia i #solidarnośćmazowiecka

 

3 lipca br. Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego Paweł Kanclerz oraz Skarbnik Gminy Małgorzata Piotrowska podpisali umowę o udzieleniu wsparcia finansowego w wysokości 150 tys. zł z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu wsparcia „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023”. Pozyskane dofinansowanie zostanie przeznaczone na zadanie pn. ,,Budowa Świetlicy w Macierzyszu”.

Zakres rzeczowy inwestycji to budowa budynku świetlicy wiejskiej o łącznej powierzchni użytkowej ponad 250 m2, w której została zaprojektowana sala główna z funkcją integracyjną, rekreacyjną i kulturalną, strefą biblioteczną i wystawową oraz pomieszczenia socjalne, sanitarne i gospodarcze. Całkowita wartość rozpoczętej inwestycji wyniesie około 2 mln zł.

Budowa świetlicy w Macierzyszu jest zadaniem oczekiwanym przez lokalną społeczność. Efektem realizacji inwestycji będzie stworzenie miejsca do organizacji wydarzeń kulturalnych oraz spotkań integrujących lokalną społeczność. Obiekt zapewni możliwość organizacji ogólnodostępnych przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjnych i turystycznych dla dzieci, młodzieży oraz całych rodzin i seniorów. Nowy, w pełni funkcjonalny obiekt zapewni nie tylko opiekę po zajęciach szkolnych, ale przede wszystkim zachęci dzieci i młodzież do czynnego uczestnictwa w warsztatach, imprezach o charakterze kulturalnym, a więc pełnić będzie niewątpliwie funkcję edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą. Zaszczepienie wśród dzieci i młodzieży ducha aktywności kulturowej wpłynie pozytywnie na kreowanie właściwych postaw życiowych, a także na rozwój swoich zdolności i talentów. Obiekt będzie również miejscem integracji społeczności lokalnej wokół wydarzeń kulturalnych, umożliwi organizację zebrań i spotkań sołeckich.

 

Agnieszka Kijewska
Referat Funduszy Zewnętrznych