Zarządzenie Nr B.0050.200.2018 w sprawie: zmiany Zarządzenia nr B.0050.162.2018 Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr B.0050.147.2018 Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wydawania spersonalizowanej Warszawskiej Karty Miejskiej dla Mieszkańców Gminy Ożarów Mazowiecki.

Zarządzenie Nr B.0050.162.2018 w sprawie: zmiany Zarządzenia nr B.0050.147.2018 Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wydawania spersonalizowanej Warszawskiej Karty Miejskiej dla Mieszkańców Gminy Ożarów Mazowiecki.

Zarządzenie Nr B.0050.147.2018 w sprawie: wprowadzenia Regulaminu wydawania spersonalizowanej Warszawskiej Karty Miejskiej dla Mieszkańców Gminy Ożarów Mazowiecki

Regulamin wydawania spersonalizowanej Warszawskiej Karty Miejskiej dla Mieszkańców Gminy Ożarów Mazowiecki

Wniosek o wydanie spersonalizowanej Warszawskiej Karty Miejskiej dla Mieszkańców Gminy Ożarów Mazowiecki

Uchwała Nr LVII/597/18 z 9 lipca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Ożarów Mazowiecki porozumienia międzygminnego z Miastem Stołecznym Warszawa

Uchwała Nr LVII/598/18 z 9 lipca 2018 r. w sprawie dopłat do biletów długookresowych imiennych, na przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego