Całkowity koszt realizacji Projektu: 1 099 913,36 zł

Wysokość przyznanego grantu: 250 000,00 zł

Cel projektu: zapewnienie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami do budynku użyteczności publicznej przy ul. Konotopskiej 4 w Ożarowie Mazowieckim poprzez wykonanie zewnętrznego dźwigu osobowego oraz zakup i montaż oznakowań dla osób niewidomych i niedowidzących

Grant jest finansowany z następujących źródeł:

a. ze środków europejskich w kwocie 210 700,00 zł w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

b. ze środków dotacji celowej w kwocie: 39 300,00 zł