Sejmik województwa mazowieckiego podjął decyzję o przyznaniu wsparcia finansowego w wysokości 4 mln zł w ramach programu „Mazowsze dla równomiernego rozwoju” na realizację trwającej rozbudowy Szkoły Podstawowej w Umiastowie.

Program „Mazowsze dla równomiernego rozwoju” to największy program wsparcia samorządu  województwa mazowieckiego. Jego głównym celem jest wyrównywanie różnic między poszczególnymi gminami i powiatami, które nie posiadają wystarczającego potencjału infrastruktury technicznej oraz mają ograniczone szanse pozyskania środków na realizację pilnych potrzeb mieszkańców z innych programów pomocowych dedykowanych rozbudowie infrastruktury.

Aktualnie funkcjonujący budynek Szkoły Podstawowej w Umiastowie zapewnia naukę jedynie dzieciom z klas I-III, natomiast dzieci z klas IV-VIII zamieszkujące w obwodzie tej szkoły, kierowane są do innych placówek oświatowych na terenie gminy.

Dofinansowane przedsięwzięcie polega na rozbudowie Szkoły Podstawowej z przeznaczeniem dla minimum 400 uczniów. Będący w trakcie budowy, trzykondygnacyjny budynek o powierzchni ponad 4,5 tys. m2 zostanie połączony z istniejącym obiektem szkolnym za pomocą łącznika w zachodniej części. W obiekcie znajdzie się m.in. 17 sal edukacyjnych, pracownie specjalistyczne – chemiczna, informatyczna i sensoryczna, biblioteka, osobne świetlice dla dzieci klas I-III oraz klas IV-VIII, zespół gastronomiczny, pomieszczenia administracyjne. Całkowita wartość rozpoczętej w 2021 roku inwestycji przekracza 23 mln zł.

Przyrost liczby uczniów w ostatnich latach we wszystkich szkołach publicznych, rozwój demograficzny gminy i rosnące w tym zakresie potrzeby, sprawiają, że rozbudowa Szkoły Podstawowej w Umiastowie jest inwestycją konieczną i w pełni uzasadnioną.

 

Elżbieta Jastrzębska-Jóźwiak

Zastępca Burmistrza