Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim informuje, że każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy zużyty do produkcji rolnej powinien w terminie od 1 lutego 2023 r. do 28 lutego 2023 r. złożyć odpowiedni wniosek do Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2023 rok.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2023 r. wynosi:

132,00 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz

48,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Zwrot przyznanych środków nastąpi w terminie:

3 – 28 kwietnia 2023 r.  przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Prosimy również, w celu ułatwienia kontaktu o podanie numeru telefonu we wniosku.

Dokumenty można złożyć w Urzędzie Miejskim w Ożarowie Mazowieckim, ul. Kolejowa 2, godzinach pracy Urzędu tj: pn, wt, czw, pt: 8.00 – 16.00, śr: 10.00 – 18.00., lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim, ul. Kolejowa 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki.

Tel. kontaktowy: 22 731 32 35, Katarzyna Rykowska.

Wzór wniosku

Załącznik do wniosku

Formularz zestawienia załączników do wniosku

Oświadczenie dzierżawcy