Program Priorytetowy „Czyste Powietrze” Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest skierowany do właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych lub wydzielonych w tych domach lokali mieszkalnych z odrębną księgą wieczystą. Program będzie realizowany do 2029 roku, przy czym umowy z Beneficjentami są podpisywane do końca 2027 roku. Wielkość dofinansowania zależy od poziomu dochodów Beneficjenta. Podstawowe dofinansowanie może otrzymać osoba, której roczny dochód nie przekracza 135 000 PLN. Beneficjenci, których przeciętny miesięczny dochód nie przekracza 1894 PLN (w gospodarstwie domowym wieloosobowym), a 2651 PLN w gospodarstwie domowych jednoosobowym są uprawnieni do podwyższonego poziomu dofinansowania. Przy dochodzie 1090 PLN (gospodarstwo wieloosobowe) lub 1526 PLN (gospodarstwo jednoosobowe) obowiązuje najwyższy poziom dofinansowania.
Dotacje obejmują inwestycje związane z podłączeniem do sieci ciepłowniczej, wymianę źródła ciepła (np. na pompę ciepła, kocioł gazowy kondensacyjny, kotłownię gazową), ociepleniem przegród budowlanych, wentylacją z odzyskiem ciepła, wymianą stolarki okiennej.

Dotacja jest udzielana również na inwestycje zakończone, pod warunkiem, że rozpoczęcie przedsięwzięcia (data poniesienia pierwszego kosztu) nastąpiło nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dotację.
W Urzędzie Miejskim przy ul. Kolejowej 2 pokój 109, w godzinach pracy Urzędu, działa Punkt konsultacyjno-informacyjny Programu „Czyste Powietrze”, gdzie można uzyskać szczegółowe informacje oraz pomoc przy złożeniu wniosku, telefon 22 731 32 10; email: r.stepien@ozarow-mazowiecki.pl

Więcej informacji można również znaleźć: www.czystepowietrze.gov.pl

Program „Czyste Powietrze” w Gminie Ożarów Mazowiecki:

do końca 2022 roku:
◊ złożono 134 wnioski o dotację,
◊ podpisano 111 umów o dotację,
◊ zrealizowano 46 inwestycji,
◊ wypłacono dotacje na kwotę 695 239,99 PLN