W dniach 26 – 27 października dzieci oraz młodzież szkolna wraz z  przedstawicielami samorządu lokalnego dekorowali kwiatami groby na cmentarzu wojennym w Ołtarzewie i Pilaszkowie oraz miejsca pamięci na terenie gminy.

Po raz trzeci w ten sposób została uczczona pamięci wszystkich poległych w czasie wojny.

 

Paweł Kanclerz
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego

Andrzej Cichal
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Ożarowie Mazowieckim