,,Zielona” droga do szkoły – dzieci i młodzież uczęszczające do szkół podstawowych na terenie naszej gminy będą korzystały z ekologicznego środka transportu.

6 lipca 2021 r. przedstawiciele Gminy Ożarów Mazowiecki podpisali umowę o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. ,,Zakup elektrycznego autobusu szkolnego dla Gminy Ożarów Mazowiecki”. Realizacja zadania składa się z zakupu zeroemisyjnego środka transportu służącego do dowozu dzieci i młodzieży z conajmniej 40 miejscami siedzącymi, budowy stacji ładowania przy SP nr 1 im. J. Kusocińskiego w Ożarowie Mazowieckim oraz przeszkolenia kierowców z obsługi nowego elektrycznego autobusu szkolnego.

Główny cel Programu priorytetowego „System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) – KANGUR – Bezpieczna i ekologiczna droga do szkoły to uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez dofinansowanie przedsięwzięć polegających na obniżeniu zużycia paliw w transporcie. Budowa stacji ładowania oraz zakup ekologicznego środka transportu zaplanowane są na 2022 rok. Całkowita wartość przedsięwzięcia to prawie 2,5 mln zł z dofinansowaniem w wysokości 773 941 zł.