Stowarzyszenie Historyczne Wirtualne Muzeum Ożarowa Mazowieckiego i Grzegorz Gołębiowski to laureaci tegorocznej nagrody honorowej gminy Ożarów Mazowiecki. 

Nagrody te przyznane zostały przez Radę Miejską na wniosek kapituły 19 maja 2022 r. Uchwałą Nr LII/487/22, a wręczone podczas uroczystej gali 26 czerwca. Przez ostatnie dwa lata nagrody nie były przyznawane z powodu pandemii.

W 2022 roku do Urzędu Miejskiego, w wyznaczonym terminie, wpłynęło 6 wniosków
o przyznanie nagrody, w tym 5 zgłoszeń w kategorii „osoba” i 1 w kategorii „instytucja”. Wszystkie zgłoszenia spełniały wymagania formalne, Nominowanymi do nagrody zostali:

W kategorii osoba:

  1. Grzegorz Gołębiowski – nominowany przez Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego;
  2. Marek Kozubal – nominowany przez Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz przez grupę 50 mieszkańców (2 wnioski);
  3. Małgorzata Wojciechowska – nominowana przez grupę 50 mieszkańców;
  4. Barbara Mierzwa i Ewa Chrynczyszyn (łącznie)– nominowane przez grupę 5 radnych Rady Miejskiej.

W kategorii instytucja:

Stowarzyszenie Historyczne Wirtualne Muzeum Ożarów Mazowiecki – nominowane przez Przewodniczącego Rady Miejskiej

Laureatami Felicji 2022 r.  zostali:

Grzegorz Gołębiowski – ekonomista, nauczyciel akademicki, urzędnik państwowy, pisarz, wikipedysta, Ożarowianin od 2004 r.; zilustrował i napisał dużą liczbę artykułów związanych z gminą Ożarów Mazowiecki w Wikipedii, jako wolontariusz prowadził zajęcia dla czytelników ożarowskiej biblioteki- dotyczące budżetu państwa, finansów osobistych, warsztaty dla początkujących Wikipedystów, a także cykl warsztatów z genealogii; autor powieści „Cień przeszłości” oraz „Dług krwi” osadzonej w Gminie Ożarów Mazowiecki. Wkrótce ukaże się jego czwarta powieść pt. „Rodzinny sekret”, w której wspominany jest również Ożarów Mazowiecki.

Stowarzyszenie Historyczne Wirtualne Muzeum Ożarów Mazowiecki – zarejestrowane pod koniec 2021 r. członkowie Stowarzyszenia poszukują, opracowują i publikują materiały pokazujące różnorodność społeczną  miasta i regionu – rolnicy, ogrodnicy, pracownicy Huty Szkła i Fabryki Kabli, wojskowi, lekarze, artyści etc;  Stowarzyszenie prowadzi wirtualne muzeum/ stronę internetową i profil na Facebooku od lipca 2019 r. , prezentujące  materiały dotyczące historii gminy, ludzi z nią związanych, wydarzeń, zakładów pracy oraz współczesności; organizatorzy Nocy Muzeów, autorzy projektu „Drogi do Ożarowa”, współrealizator projektu „Spacer dawną Poznańską”.

Wszystkim uhonorowanym serdecznie gratulujemy.