Polepszenie jakości życia mieszkańców poprzez rozbudowę terenów rekreacyjnych i doposażenie placu zabaw oraz poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę oświetlenia – to zadania, na które udało się pozyskać wsparcie finansowe w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2022.

To już piaty rok aplikowania naszej gminy o przyznanie dofinansowania ze środków  Samorządu Województwa Mazowieckiego. MIAS to inicjatywa mająca na celu zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnych poprzez udzielanie przez samorząd woj. mazowieckiego wsparcia finansowego dla gmin na zadania sołeckie.

W dniu wczorajszym Skarbnik Gminy Pani Małgorzata Piotrowska reprezentowała naszą gminę w Nowym Dworze Mazowieckim, gdzie podpisywano umowy z przedstawicielami Samorządu Województwa Mazowieckiego.

W ramach tegorocznej edycji MIAS MAZOWSZE 2022 Gmina Ożarów Mazowiecki otrzymała dofinansowanie w wysokości 30.000 zł na realizację trzech zadań:

  • Rozbudowa terenów rekreacyjnych w miejscowości Kaputy-Kręczki.
  • Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Pogroszew Kolonia.
  • Doposażenie placu zabaw we wsi Myszczyn.

W ubiegłych latach dzięki wsparciu finansowemu z budżetu Województwa Mazowieckiego udało się zrealizować zadania w 18 sołectwach na łączną kwotę 160 tys. zł. Dofinansowanie zostało przeznaczone na utworzenie, modernizację i wyposażenie placów zabaw oraz terenów rekreacyjnych, instalację monitoringu i oświetlenia, budowę chodnika oraz miejsc parkingowych.

Agnieszka Kijewska

Referat Funduszy Zewnętrznych