Zapraszamy do zgłaszania kandydatów do 19 edycji Honorowej Nagrody – FELICJA.

 W ten sposób wyróżniamy osoby fizyczne, instytucje, organizacje i przedsiębiorstwa, których osiągnięcia wnoszą znaczący wkład w rozwój gminy Ożarów Mazowiecki.

Prawo zgłaszania kandydatur przysługuje: Burmistrzowi, Przewodniczącemu Rady Miejskiej, grupie 5 radnych Rady Miejskiej oraz grupie 50 mieszkańców.

Zachęcam Państwa do zgłaszania swoich kandydatur do Felicji 2022.

Wnioski wraz z pisemnym uzasadnieniem należy składać w Urzędzie Miejskim, ul. Kolejowa 2, Biuro Podawcze lub Sekretariat Burmistrza – pok. 102 w terminie do 4 maja 2022 r.

 

Do pobrania:

Wniosek Felicja 2022

Regulamin przyznawania nagrody

 

Paweł Kanclerz
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego