INFORMACJA

W dniu 28.03.br. w godz. 9-14 na parterze budynku będzie przyjmować oddelegowany pracownik z ZUS w Pruszkowie .

 

Pracownik ten będzie obywatelom Ukrainy pomagać za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych  ( PUE) w  złożeniu  wniosku na świadczenie 500+, aby to było możliwe to każda osoba zainteresowana musi posiadać :

– nr PESEL,

– nr rachunku w Banku Polskim ,

– nr tel. kom. – polskiego ,

 

 

ІНФОРМАЦІЯ

У день 28.03. ц.р, у годинах 9-14 на першому поверсі будівлі прийматиме  уповноважений співробітник ZUS у Прушкові.

 

Цей співробітник буде допомагати громадянам України через платформу електронних послуг (PUE) в подачі заяви на отримання пільги 500+, для того, щоб це було можливо, кожна зацікавлена людина повинна мати :

– номер PESEL,

– номер рахунку в польському банку ,

– номер мобільного телефону – польський