Ważne informacje

W związku z dużym odzewem, z jakim spotkała się przygotowana przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ulotka informacyjna dla uchodźców z Ukrainy, w przystępny sposób ułatwiająca funkcjonowanie w pierwszych godzinach i dniach pobytu w naszym kraju, przygotowano jej nową, zaktualizowaną wersję.

Od 16 marca 2022 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Poznańskiej 165 (parter) Obywatel Ukrainy, który przybył na terytorium Polski w związku z działaniami wojennymi i uzyskał numer PESEL będzie mógł złożyć wniosek o wypłatę: jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł. na osobę, świadczeń rodzinnych, w tym z Programu Rodzina 500+

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 294/2022 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 lutego 2022r. wprowadza się nieodpłatne przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez m. st. Warszawę w granicach strefy biletowej 1 i 2 dla obywateli Ukrainy na podstawie posiadanych przez nich dokumentów.