Numer PESEL dla obywateli Ukrainy

Obywatel Ukrainy, który przybył na terytorium Polski w związku z działaniami wojennymi, aby uzyskać numer PESEL powinien przedłożyć jeden z poniższych dokumentów:

– paszport
– dokument podróży
– Karta Polaka
– inny dokument ze zdjęciem
– w przypadku braku wyżej wymienionych dokumentów potwierdzenie tożsamości następuje na podstawie oświadczenia
– 1 zdjęcie (takie jak do paszportu)

Wniosek o nadanie numeru Pesel można składać od 16.03.2022 r. w Urzędzie Miejskim w Wydziale Spraw Obywatelskich, ul. Poznańska 165, III p. pok. 309 i 310

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 8:00-16:00
środa w godz. 10:00-18:00

Bieżąca obsługa interesantów bez zmian.

Prosimy o sukcesywne zgłaszanie się do Urzędu.

Jednocześnie informujemy, że ze względu na techniczne możliwości systemu rejestracji, możliwe jest wprowadzenie systemu kolejkowego.

Zdjęcia można wykonać bezpłatnie pod adresem:
Fotograf Ożarów, ul. Poznańska 280, pawilon 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki

  1. Urząd Miejski, Wydział Spraw Obywatelskich (Dom Kultury „Uśmiech”)
  2. Zakład Fotograficzny

 

Номер соціального страхування для громадян України

Громадянин України, який прибув до Польщі у зв’язку з військовими діями, щоб отримати номер соціального страхування повинен представити один з наступних документів:

– паспорт
– проїзний документ
– Карта Поляка
– інший документ з фотографією
– при відсутності вищевказаних документів підтвердження особи відбувається на підставі заяви
– 1 фото (як на паспорт)

Заявка на отримання номера соціального страхування може бути подана з 16.03.2022 р. в міському управлінні, у відділі цивільних справ, вул. Познанська 165, 3 поверх. кабінет 309 і 310

понеділок, вівторок, четвер, п’ятниця о 8:00-16:00
середа о 10:00-18:00

Заява про присвоєння номера PESEL у зв’язку з конфліктом в Україні

Заявление о присвоении номера PESEL в связи с конфликтом в Украине

Ми просимо вас послідовно звертатися в управління.

Водночас повідомляємо, що через технічні можливості системи реєстрації, можливе введення системи черг.

Фотографії можна зробити безкоштовно за адресою: фотограф Ожаров, вул. Познанська 280, павільйон 2, 05-850 Ожаров Мазовецький

  1. Будинок Культури”Посмішка”
  2. Фотоательє

Załączniki