Zgodnie z Zarządzeniem Nr 294/2022 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 lutego 2022r. wprowadza się nieodpłatne przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez m. st. Warszawę w granicach strefy biletowej 1 i 2 dla obywateli Ukrainy na podstawie posiadanych przez nich dokumentów.

W Gminie Ożarów Mazowiecki są to linie autobusowe nr 713, 743 i L-7.

Відповідно до розпорядження № 294/2022 Президента столиці Варшави від 26 лютого 2022 року. запроваджується безкоштовний проїзд громадянами України місцевим громадським транспортом, організованим столицею у межах 1 та 2 квиткових зон за наявними у них документами.

У ґміні Ожарув Мазовецькому курсують автобусні маршрути No 713, 743 та L-7.