W aktualnym naborze wniosków w Rządowym Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych złożono wnioski na bezzwrotne dofinansowanie następujących inwestycji:

  1. Termomodernizacja i rozbudowa budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Ożarowie Mazowieckim – kwota wnioskowanych środków: 4.950.000,00 zł

Planowana do realizacji inwestycja będzie polegać na termomodernizacji istniejącego budynku strażnicy w Ożarowie Mazowiecki oraz jego rozbudowie o dodatkowe pomieszczenia.

  1. Budowa szkoły podstawowej w miejscowości Duchnice – kwota wnioskowanych środków: 29.750.000,00 zł

Planowana do realizacji inwestycja polegać będzie na budowie nowoczesnego i energooszczędnego obiektu dla około 700-800 uczniów.

  1. Budowa Centrum Kultury w Gminie Ożarów Mazowiecki – kwota wnioskowanych środków: 63.000.000,00 zł

Planowana do realizacji inwestycja polega na budowie nowoczesnego kompleksu, który zaspokoi potrzeby mieszkańców w sferze kultury. Wielofunkcyjny obiekt byłby siedzibą gminnego Domu Kultury z szeroką ofertą zajęć i wydarzeń kulturalnych, składałby się z biblioteki multimedialnej, centrum rozrywki z kręgielnią oraz kinem.

W ramach naboru wniosków w Rządowym Funduszu Polski Ład – PGR: Program Inwestycji Strategicznych złożono wnioski na bezzwrotne dofinansowanie następujących inwestycji:

  1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wolskie – kwota wnioskowanych środków: 1.960.000,00 zł

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wolskie pozwoli na skanalizowanie całego obszaru sołectwa oraz wyposażenie jego mieszkańców w zbiorczy system kanalizacyjny.

  1. Budowa Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Gminie Ożarów Mazowiecki – kwota wnioskowanych środków: 4.900.000,00 zł

Planowana inwestycja polega na budowie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w  popegeerowskiej miejscowości Gołaszew. Placówka będzie przeznaczona dla osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w systemie dziennego pobytu i osób w systemie całodobowym.

Załączniki