Gmina Ożarów Mazowiecki jako Partner oraz 8 gmin – Lider (Gmina Nadarzyn) i Partnerzy (Brwinów, Grodzisk Mazowiecki, Michałowice, Milanówek, Pruszków, Stare Babice i Żyrardów) otrzymali dofinansowanie w łącznej wysokości 6 701 322,62 zł na realizację projektu pn. „E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Działanie 2.1 E-usługi.

Wsparcie będzie polegać na zakupie sprzętu i oprogramowania dla 47 szkół z gmin: Nadarzyn, Brwinów, Grodzisk Mazowiecki, Michałowice, Milanówek, Ożarów Mazowiecki, Pruszków, Stare Babice i Żyrardów. Zakupiony za prawie 10 mln zł sprzęt umożliwi wprowadzenie nowoczesnych form nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) oraz zapewni możliwość realizacji działań edukacyjnych w formule zdalnej w związku z zagrożeniem powtórzenia lub przedłużeniem się epidemii COVID-19 na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Załączniki